Säkylä

Säkylän kunnan hallinnossa painotetaan  asiakasläheisyyttä, tasapuolisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Asiakkaillemme tarjoamme hyvää palvelua. Tiedotamme suunnitteilla ja vireillä olevista asioista niin, että kunnan asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja asioiden valmisteluun.


Kunnan hallinnossa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita niin, että kuntalaiset voivat luottaa hallinnon puolueettomuuteen.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Puhelin työ 02-8328 300
Matkapuhelin 044 517 1012

Talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen
Puhelin työ 02-8328 192
Matkapuhelin 044 732 8192

Pöytäkirjat

Säkylän kunnanvaltuuston hyväksymä hallintosääntö (kvalt 25.1.2016)

Säkylän kunnanvaltuuston hyväksymä valtuuston työjärjestys
(tullut voimaan 1.7.2002, muutettu 28.1.2013)

Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut (1.9.2014 alk.)