Säkylä

Tekninen osasto  
Kiinteistöjen ja vesihuoltolaitoksen vikapäivystys 044 059 0182
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 02 832 8317
- Matkapuhelin 044 517 1014  
Rakennuspäällikkö Pertti Ollikka 050 552 8270
Vesihuoltoinsinööri Mari Hämölä 044 517 0003
Hallintopalvelusihteeri Eeva Holma 02 832 8325
Siivoustyönohjaaja Pirjo Soppa 02 832 8320
- Matkapuhelin 0440 945 890  
Kiinteistönhoitaja Veikko Jalonen 050 552 8276
Kiinteistönhoitaja Jukka Koskinen 044 270 9646
Kiinteistönhoitaja Timo Lehtimäki 050 524 0330
Kiinteistönhoitaja Jari Mäkinen 044 732 8100
Kiinteistönhoitaja Timo Santala 0400 901 318
Kiinteistönhoitaja Petri Vuori 0440 328 475
Jätevedenpuhdistamo
Vesilaitoksenhoitaja Jari Rakkolainen 044 059 4712
Puhdistamonhoitaja Ari Salomaa 044 059 4713
Vesihuoltoammattimies Jouni Viljanen 050 542 4038