Perhepalvelut

Perhepalvelulla tarkoitetaan kaikille lapsiperheille tarjottavaa apua tilanteessa, jossa tarvitaan erityistä tukea ja ohjausta. Perhepalveluilla pyritään tukemaan lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi – ennen kuin haasteet ja ongelmat ehtivät pahentua. Säkylän perusturvakeskus tarjoaa seuraavia perhepalveluja:

 • lapsiperheiden tuki ja neuvonta
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • ennaltaehkäisevä perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti kevyemmän tuen tarpeessa oleville perheille. Lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perheillä on mahdollisuus saada ennaltaehkäisevän perhetyön palvelua, jos perheen ongelmat ovat haastavampia ja vaativat pidempiaikaista tukea. Lapsiperheiden kotipalvelua ja ennaltaehkäisevää perhetyötä myönnetään viranhaltijan harkinnan mukaisesti.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake

Säkylän kunnan perhepalvelu: 044 2807 215 / perhepalvelut@sakyla.fi

Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvonta auttaa lasten ja nuorten kasvatukseen, kehitykseen, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Säkylän kunnan kasvatus- ja perheneuvolapalvelut järjestetään kahtena päivänä viikossa Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalla 31.12.2017 saakka.

1.1.2018 alkaen kasvatus- ja perheneuvonta ovat osa Säkylän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Jatkossa palvelua on saatavana viitenä päivänä viikossa ja joustavasti sopimuksen mukaan myös arkisin ilta-aikana.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on yksi perheneuvonnan muoto. Keskusteluihin voivat osallistua joko kaikki perheenjäsenet tai osa heistä. Keskusteluilla pyritään löytämään tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu ongelmaan. Puolueeton ulkopuolinen henkilö voi auttaa näkemään kokonaistilanteen ja löytämään kaikille sopivia ratkaisuja.

Perheasioiden sovittelua järjestetään perheasioinneuvottelukeskuksissa Porissa, Raumalla ja Turussa.

Eroon liittyvistä järjestelyistä sekä sopimusten vaihtoehdoista voi keskustella kunnan lastenvalvojan kanssa.

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja: Johanna Ahokas

Lastensuojelu- ja kriisipalvelut

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Jos havaitset puutteita lasten hyvinvoinnissa ja kasvuolosuhteissa, ota yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Jokainen kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen havaitsemastaan lastensuojelutarpeesta kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.
Jokainen aiheellinen lastensuojeluilmoitus käynnistää lastensuojelutarpeen selvityksen. Lastensuojelu auttaa lapsia ja perheitä ensisijaisesti tekemällä selvityksen sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia.
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus ja lastensuojeluilmoitus -lomakkeet löydät sivuston alaosasta.

Johtava sosiaalityöntekijä: Johanna Ahokas
Sosiaalityöntekijät: Marion Grönberg (toinen virka avoin)

Kriisikeskus Ankkuripaikk’

Mielenterveysseuran kriisikeskuksissa tehdään järjestölähtöistä auttamistyötä. Työhön kuuluu vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneiden ihmisten auttaminen.

Turva-asunto

Kriisikeskus Ankkurpaikk’ ylläpitää turva-asuntoa.

Perhepalvelut

Puhelin

044 2807 215

Perhepalvelunumero

044 2807 215

Ensisijainen yhteydenotto yllämainittuun numeroon.

Sosiaaliohjaaja Emmi Hakala

044 2807 215
 • sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • ennalta ehkäisevä työskentely
 • perhetyö

Perheneuvoja Päivi Tikka

044 7328 080
 • perheneuvonta
 • työhuone Säkylän terveyskeskuksen neuvolassa

Perhetyöntekijä Mirva Jalonen

044 3701 017
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä Marja-Liisa Saarinen

044 7328 166
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä/Ihmeelliset vuodet Tarja Kankare

044 7328 191
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta
 • neuropsykiatrinen valmennus

Ihmeelliset vuodet/neuropsykiatrinen valmennus Piia Alho

044 7328 194
 • ryhmätoiminta
 • neuropsykiatrinen valmennus