Säkylä

LAPSIPERHEIDEN TUKI, NEUVONTA SEKÄ KOTIPALVELU JA ENNALTAEHKÄISEVÄ PERHETYÖ

Säkylän perusturvakeskus antaa perhepalveluja sekä ohjausta ja neuvontaa. Perhe-palvelulla tarkoitetaan kaikille lapsiperheille tarjottavaa apua sellaisessa tilanteessa, jossa erityistä tukea tarvitaan esim. kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö tai ohjaus/neuvonta.

Lapsiperheiden kotipalvelun, ennaltaehkäisevän perhetyön tai muun tuen tarpeessa olevat perheet voivat olla yhteydessä:

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti kevyemmän tuen tarpeessa oleville perheille. Lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perheillä on mahdollisuus saada ennaltaehkäisevän perhetyön palvelua, jos perheen ongelmat ovat haastavampia ja vaatii pidempiaikaista tukea. Lapsiperheiden kotipalvelua ja ennaltaehkäisevää perhetyötä myönnetään viranhaltijan harkinnan mukaisesti.

Perhepalveluilla pyritään tukemaan lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi, ennen haasteiden/ongelmien pahenemista.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake


KASVATUS- JA PERHENEUVOLAPALVELUT

Säkylän kunnan kasvatus- ja perheneuvolapalvelut järjestetään Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalla.

Perheklinikka auttaa lasten ja nuorten kasvatukseen, kehitykseen, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Perhettä autetaan järjestämällä psykologista ja sosiaalista tutkimusta, terapiaa ja neuvontaa.
 

PERHEASIOIDEN SOVITTELU

Perheasioiden sovittelu on yksi perheneuvonnan muoto. Keskusteluihin voivat osallistua joko kaikki perheenjäsenet tai osa heistä. Keskusteluilla pyritään löytämään tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu ongelmaan. Puolueeton ulkopuolinen henkilö voi auttaa näkemään kokonaistilanteen ja tukea perhettä rakentamaan omat ratkaisunsa. 

Perheasioiden sovittelua järjestetään perheasioinneuvottelukeskuksissa Porissa, Raumalla ja Turussa.

Eroon liittyvistä järjestelyistä sekä sopimusten vaihtoehdoista voi keskustella myös kunnan lastenvalvojan kanssa.

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on ma-to klo 9.30-10.15. Voit myös jättää soittopyynnön matkapuhelimen vastaajaan.

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Johanna Ahokas
P. 044 5241 235


LASTENSUOJELU- JA KRIISIPALVELUT