Ympäristötoimiston kuulutukset / Säkylä

Kuulutus maa-ainestenoton ja kallion louhinnan yhteislupapäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Kuulutus meluilmoituksesta

Kuulutus Ilmatar-Köyliö Oy:n yhteisluvan vireilläolosta
Maa-aineslupa yhteiskäsittelyhakemus
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Maa-ainesten ottosuunnitelma
Kaavakartta
Maa-aineksenotto kartta
Maa-aineksenotto leikkaukset
Maisemointi ja jälkihoito
Korpilevonmäki maa-ainestenottoalueen suostumus
Kiinteistörekisteriote
Kiinteistörekisterin karttaote
Satakunnan maakuntakaava lehti C
Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen täydentävä luontoselvitys