Vesilupa

Vesilain mukainen lupa eli vesilupa
Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi yli 500 m3:n ruoppaus, laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyväksikäyttö, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön järjestely, vesistön säännöstely sekä veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

 

Lupakäsittelyn vaiheet
Hakemus vesistöön rakentamiseen tehdään kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Alueahallintovirasto tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

LISÄTIETOA VESILUVISTA