Johdon sijoittaminen toisen maalle

Vesijohdon tai viemärin sijoittaminen toisen maalle
Kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen maalleen, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtohin sisältyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Jos sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää rakennusvalvontaan tehdyn hakemuksen jälkeen Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.

Mikäli johdon sijoittamista ratkaistaan useamman kunnan alueella, ratkaisee sijoittamisasian Aluehallintovirasto.

Johdon sijoittaminen vesialueelle