Radon rakentamisessa

Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti radon on huomioitava radonvaarallisilla alueilla tapahtuvassa uudisrakentamisessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kaikkien niin pien- kuin kerrostalojenkin alapohjarakenteissa on käytettävä radonturvallisia ratkaisuja kun rakennetaan radonvaarallisella alueella. Erityisen tärkeää radonin torjunnassa on alapohjarakenteiden tiiviys.

Radonin kannalta turvallisia alapohjarakenteita tutkimusten mukaan ovat:

  • Tiivis ryömintätilainen tuuletettu alapohjarakenne ( ryömintätila vähintään 800 mm )
  • Tiivis reunavahvisteinen laatta
  • Normaalit maanvaraiset sokkelilliset ratkaisut, joissa lattioiden saumakohdat ja läpiviennit on toteutettu valuvaiheessa rimavarauksin ja ennen pinnoitusta tiivistetty elastisin kittauksin.

Toimiakseen oikein, vaatii ryömintätilainen alapohjarakenne aina tuuletuksen. Maanvaraiset ratkaisut varmistetaan radonputkituksella.

Säteilyturvakeskuksen mittauksissa on todettu että huokoiset täyttösorakerrokset ovat nostaneet perusmaasta tulevat radonpitoisuudet jopa 3 –5 kertaisiksi, jolloin hienojakoisillakin perusmaalajeilla uudisrakentamisen 200 Bq/m3:n raja-arvot ovat ylittyneet.

Radonputkitus

Radonputkituksen ensisijainen tehtävä on varmistaa radonsuojauksen toimivuus. Ohjeita radonputkituksen ja alapohjarakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen löytyy Säteilyturvakeskuksen internetsivulta.

Mittauspalvelut

Jos haluat tutkituttaa kotisi huoneilman radonpitoisuuden tai vesijohtovedessä olevan radonin, ota yhteyttä Säteilyturvakeskukseen.

Radonmittauspalvelut

Radonkartta