Rakennusten sijainnin merkintä

EURA JA SÄKYLÄ

Rakennuksen sijainnin merkintä on merkittävä ennen rakennustöiden aloittamista, mikäli luvassa niin on määrätty. Poikkeaminen mitatusta sijainnista on kielletty ilman, että siitä on sovittu rakennusvalvonnan kanssa. Sokkelikorkeuden soveltuvuus ympäristöön ja naapurirakennuksiin varmistetaan aloituskokouksessa mikäli mahdollista.

Sijaintikatselmus suoritetaan jos luvassa on sijaintikatselmus määrätty. Hakija on tällöin huolehtinut rakennuksen  hyväksytyn asemapiirroksen mukaiseen paikkaan, jonka jälkeen sijainti käydään tarkastamassa. Sijaintikatselmusta pidettäessä voi jopa valumuotti olla tehtynä jos hakija on varma sijainnin oikeellisuudesta.

Rakennuksen sijainnin merkitsemiset tilataan Euran ja Säkylä  alueella Tarkastusinsinöörilta puh. 044-517 0006. Loma-aikoina sijaisena toimii yksityinen alan yritys sopimuksen perusteella.

Rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus ovat  rakennuslupapäätökseen liittyviä katselmuksia ja sisältyvät lupamaksuun.

HUITTINEN

Rakennuksen sijainnin merkintä tehdään hyväksytyn asemapiirroksen mittojen mukaisesti  tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu ja pintamaa on poistettu. Työ on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Mittaukset tehdään ETRS-GK23- koordinaatistossa ja 1.1.2014 alkaen N2000-korkeusjärjestelmässä.

Sijaintikatselmus tilataan sitten kun rakennuksen perustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne on veloitettu rakennuslupamaksun yhteydessä.

Rakennuksen paikan merkintämittaukset ja sijaintikatselmukset paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja 044 560 4388, juha.mustanoja@huittinen.fi