Työnjohtajat

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Rakennuslupaa edellyttävään hankkeeseen on pääsääntöisesti aina hyväksytettävä vähintään vastaava työnjohtaja rakennuslupapäätöksen mukaisesti (aina uuden rakennuksen rakentamisen yhteydessä).

Toimenpideluvissa työnjohtaja ei ole pääsääntöisesti tarpeen, mutta voidaan edellyttää hankkeen niin edellyttäessä.

Työnjohtajaksi hakeudutaan kirjallisesti ja mikäli hakeudutaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toimialueella työnjohtajaksi ensimmäistä kertaa, on liitettävä mukaan opintotodistus ja selvitys työkokemuksesta.

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata sen suorittamisesta rakennuslupaehtojen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.  Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Vaativampien kohteiden työnjohtajalla tulee olla vähintään insinöörin tutkinto. Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset (kelpoisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti).

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaasta tarkastusasiakirjaa.  Tarkastusasiakirjaa säilytetään työmaalla ja luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi

KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJA

Milloin rakennuslupapäätöksessä edellytetään, tulee vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden rakennustyössä olla rakennusvalvontaviranomaisen erikseen hyväksymät henkilöt, joka vastaavat kyseisten laitteistojen asentamisesta.

Kvv- tai IV- työnjohtaja vastaa kiinteistön sisäisten LVI-töiden suorituksesta säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Asiakirjat

Tarkastusasiakirja, lyhyt

Tarkastusasiakirja, pientalo

Tarkastusasiakirja, laaja

Työnjohtajahakemus