Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Milloin käyttö- ja huolto-ohje on laadittava

Hienoin tai kalleinkaan talo ei toimi, jos sitä ei hoideta tai ei käytetä oikein. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on avain hyvään asumiseen, parempaan tulevaisuuteen ja omien kulutustottumusten pohtimiseen. Huoltokirja on tärkeä osa rakennuttamisprosessia ja rakennuksen ominaisuuksiin perehtymistä. Yksinkertaisesti ohje siitä, kuinka taloa pitää käyttää, ja varmistus, että talossa on hyvä asua. Käyttö- ja huolto-ohjeiden kasaaminen ja laatiminen on rakennuttajan tehtävä. Rakennusvalvonta tarkastaa, että kirja on olemassa.

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla ”käyttöohjeisto”, jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Käyttö- ja huolto-ohjeesta pitäisi löytyä mm:

1) rakennuslupapiirustukset, rakenne-, LVIA- ja sähköpiirustukset, erityispiirustukset yms. suunnitelmat sekä testaus- ja mittaustulokset
2) lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien ja muun talotekniikan kuvaus, käyttöohjeet ja laitteiden huoltotoimenpiteet
3) tuoteselosteet rakenteiden kestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavista materiaaleista, kuten vedeneristystuotteista
4) energiakulutuksen seurantakalenteri
5) talon vuosihuoltokalenteri ja kunnossapitosuunnitelma ulko- ja sisätiloissa
6) pääsuunnittelijan, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan sekä kaikkien muiden rakennushankkeen osallisten yhteystiedot
7) ohjeet poikkeustilanteita, kuten tulipaloa ja vesivahinkoa varten

Huoltokirjapohja