Pääpiirustukset

1. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 (tai 1:200)

Esitetään tontista seuraavat tiedot:

 • rajamitat
 • rajakivet numeroituna
 • korkeuskäyrät
 • tilan nimi ja rekisterinumero
 • pihajärjestelyt/pihamaan rakenteet
 • autopaikat
 • olemassa oleva puusto- ja kasvillisuus
 • suunnitellut istutukset koskien asemakaava-aluetta
 • tie- / katuliittymän sijainti
 • rantaviivan sijainti rantatontilla

Esitetään rakennukset ja rakennelmat seuraavasti:

 • etäisyydet rajoista, rakennuksista, rantaviivasta
 • rakennuksen päämitat
 • rakennettavien rakennusten kerrosluvut
 • rakennettavien rakennusten käyttötarkoitukset
 • kattojen harjaviivat
 • vanha tai uusi rakennus tai laajennus erilaisin merkinnöin
 • purettava rakennus pisteviivalla

Ympäristö esitettävä seuraavasti:

 • naapuri kiinteistöt 5 metrin etäisyydellä
 • naapurien rakennukset 5 metrin etäisyydellä
 • tiet ja kadut nimettynä

Asemapiirroksen seliteosassa esitetään:

 • asemakaavamääräykset- ja merkinnät
 • rakennuspaikan pinta-ala
 • rakennusoikeus
 • rakennettu kerrosala
 • purettava kerrosala
 • jäljellä oleva rakennusoikeus
 • rakennusten kerros- ja kokonaisalat
 • käyttötarkoitukset
 • kerrosluvut

Nimiössä esitetään:

 • rakennuspaikan tiedot
 • rakennustoimenpide
 • hakijan tiedot: nimi ja osoite
 • piirustuslaji ja numerointi
 • piirustusten laatija; nimen selvennys / allekirjoitus

2. Pohjapiirrokset mittakaavassa 1:50 (tai 1:100)

Piirretään seuraavat rakennuksen kerrokset:

 • pohjakerros
 • kellarikerros
 • välikerrokset
 • ullakkokerros

…joista esitetään seuraavat asiat:

 • päämitat
 • kerroksen ja tasojen korkeusasemat
 • ulko- ja väliseinät
 • ovet kokoineen, ikkunat kokoineen, aukot, reiät, kuilut
 • ovien avautumissuunnat
 • alas lasketuttojen kattojen sijainti
 • tulisijat, hormit
 • rakennusainemerkinnät
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset
 • kiintokalusteet piirrettynä
 • palo-osastoinnit, hätäpoistumistiet
 • lämmitysjärjestelmä, kattilahuone, polttoaineen sijoitustilat
 • käytettävä polttoaine piirrosmerkinnällä
 • ilmanvaihtojärjestelmästä selvitys

Nimiössä esitetään:

 • rakennuspaikan tiedot
 • rakennustoimenpide
 • hakijan tiedot: nimi ja osoite
 • piirustuslaji ja numerointi
 • piirustusten laatija; nimen selvennys / allekirjoitus

3. Leikkauspiirros/-piirrokset mittakaavassa 1:50

Leikkauspiirroksessa esitetään:

 • rakennusosat ja rakenteet sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat
 • rakennusainemerkinnät
 • perustusten, maanpinnan, sokkelin yläpinnan, seinän ja vesikaton leikkauspisteen sekä vesikaton harjan korkeusasemat
 • kerrosten ja tasojen korkeusasema
 • huoneiden vapaa korkeus. Ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
 • vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo-kulkuaukkojen vapaa korkeus
 • selitesarakkeisto
 • rakenteiden materiaalit ja mitoitus ellei laadita erillistä rakenneleikkausta

Nimiössä esitetään:

 • rakennuspaikan tiedot
 • rakennustoimenpide
 • hakijan tiedot: nimi ja osoite
 • piirustuslaji ja numerointi
 • piirustusten laatija; nimen selvennys / allekirjoitus

4. Julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 (tai 1:50)

Esitetään kaikki näkyvät rakennuksen julkisivut (laajennushankkeista vain ne jossa laajennus näkyy)

Julkisivusta esitetään:

 • ulkoseinä- ja vesikattopinnat
 • ikkunat, ovet, luukut, säleiköt
 • aukot, syvennykset, ulkonemat
 • näkyvät pilarit ja palkit
 • mainos- ja muut ulkonevat kiinteät laitteet
 • ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoportaat kaiteineen ja käsijohteineen
 • räystäslinja
 • talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat, lumiesteet
 • ilmanvaihtokonehuoneet ja muut ulkonevat laitteistojen osat
 • savupiiput (savupiipun korkeus ja huipun korkeusasema), paloluukut
 • maanpinnan korkeusasema ja suunniteltu korkeusasema
 • sokkelin yläpinnan, räystään ja seinän leikkauspisteen, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat
 • aidat, tukimuurit
 • rakennuksen eri osien värit ja materiaalit
 • ilmansuunnan merkintä, johon julkisivu näkyy

Nimiössä esitetään:

 • rakennuspaikan tiedot
 • rakennustoimenpide
 • hakijan tiedot: nimi ja osoite
 • piirustuslaji ja numerointi
 • piirustusten laatija; nimen selvennys / allekirjoitus