Naapurin kuuleminen

Hakijan suorittamana

Rakennusluvan hakijan on tiedotettava lupahakemuksesta naapurille. Naapureita ovat rajanaapurit sekä kadun toisella puolella vastapäätä oleva kiinteistö. Naapurien mielipide kirjataan kunkin osalta lomakkeella tai naapuri varmentaa nähneensä suunnitelmat allekirjoituksella asemapiirrokseen.

Tärkeää on, että kuultava on todella nähnyt suunnitelman jota aiotaan toteuttaa.

Viranomaisen suorittamana

Mikäli hakija ei ole itse kuullut naapureita hakemuksen vireille tullessa, suorittaa kunta kuulemisen kirjeitse kaikille naapureille. Tiedottaminen viranomaistyönä suoritettaessa, viivästyttää se luvan käsittelyä. Kirjeen katsotaan olevan perillä 7 päivän kuluessa ja  huomautuksen tekemiseen varattava lainsäädännön mukaisesti 7 päivää. Kuulemiseen viranomaisen suorittamana kuluu siten käytännössä aikaa 14 päivää.

Kuulemisesta viranomaisen kautta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu. Viranomaisen suorittamassa kuulemisessa on naapureilla mahdollisuus tutustua suunnitelmiin rakennusvalvontatoimistossa. Huittisten alueella Huittisten kaupungintalo ja Euran / Säkylän alueella Säkylän kunnanvirasto.