Muutoksenhaku

Lupien julkipanopäivä on pääsääntöisesti tiistai viranhaltijan päätöksissä ja torstai ympäristölautakunnan päätöksissä. Lainvoimaisuus- ja valitusajan laskeminen alkaa julkipanopäivää seuraavasta päivästä. Lupapäätöksien muutoksenhakuun ovat oikeutettuja vain asianosaiset eli lähinnä naapurit ja hakija itse sekä kunta (MRL 190 ja 192§)

Oikaisuvaatimus

Rakennustarkastajan tekemästä päätöksestä haetaan oikaisuvaatimuksella muutosta ympäristölautakunnalta. Viranhaltijan päätökseen jätetään oikaisuvaatimus (MRL 187§) ympäristölautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa. Mikäli ympäristölautakunta ei muuta päätöstä ja hakija on edelleen tyytymätön päätökseen, on mahdollista tehdä vielä valitus ympäristölautakunnan päätöksestä.

Valitukset

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Lautakunnan lupapäätöksiin haetaan muutosta valittamalla 30 vuorokauden kuluessa Turun hallinto-oikeuteen. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.

Turun hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus