Rakentamisilmoitukset verottajalle

Rakentamisilmoitukset – henkilöasiakkaat

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta.

Ilmoita tiedot rakennuskohteesta, jos työ on tehty ennen 1.7.2014
Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä. Jos rakennustyö on tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta loppukatselmus pidetään myöhemmin, ilmoita tiedot rakennuskohteesta. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.

Ilmoita tiedot rakentamistyöstä, joka on tehty 1.7.2014 jälkeen
Omien yhteystietojesi lisäksi:
– henkilötunnuksesi
– rakennuskohteen tiedot (esim. kiinteistötunnus tai y-tunnus)
– onko rakennustyö uudisrakentamista vai korjausrakentamista ja lisäksi ilmoita yritykseltä ostetusta rakentamistyöstä
– yrityksen yksilöintitiedot
– yritykselle maksamasi suoritukset materiaaleineen ilman alv:tä
– työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä ja lisäksi palkkaamastasi työntekijästä
– työntekijän yksilöintitiedot
– työntekijälle maksamasi palkka
– työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä

Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle
Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta postitse todistuksen tietojen toimittamisesta. Esitä todistus rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa. HUOM ! Ilmoita tiedot Verohallinnolle hyvissä ajoissa, jotta ehdit saada todistuksen ennen loppukatselmusta.

Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse antaa uudestaan jo ilmoittamiasi tietoja, vaan ilmoitat ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Rakennusvalvonta ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Rakentamisilmoitus annetaan sähköisesti verkkolomakkeella osoitteessa www.suomi.fi tai tulostettavalla paperilomakkeella (vero.fi)

Rakentajan muistilista – kotitalous rakentajana

Rakentamisilmoitukset – yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoitukset, jos:
– kyseessä on alv:n mukainen rakentamispalvelu
– hän on tehnyt urakasta sopimuksen pää-, sivu- tai aliurakoitsijan kanssa
– tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Urakkailmoituksessa annetaan mm. työmaanumero, työnkesto, urakasta kuukausittain laskutetut määrät ja tiedot työn suorittaneesta urakoitsijasta.

Linkki verohallinnon sivulle (kotitaloudet)

Rakennustarkastaja ei seuraa yritysten ilmoituksia.