Lupien käsittelyajat

Viranhaltijoiden päättämät rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat

Lupapäätöksissä on kunnanvaltuuston asettama tavoiteaika viranhaltijan lupapäätöksissä 4 viikkoa siitä kun lupahakemus on tarvittavinen liitteineen jätetty. Puutteellisia lupahakemuksia pyydetään tarvittaessa täydentämään ja tavoiteaika alkaa siitä kun hakemus on täydennetty sellaiseksi että se voidaan ottaa käsittelyyn

Yleensä viranhaltijapäätöksinä annetut luvat voidaan antaa tavoiteaikaa nopeammin riippuen käsittelyssä olevien hakemusten määrästä.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan päättämät rakennusluvat

Hakemukset lautakunnan kokoukseen tulee jättää vähintään 16 päivää ennen kokousta, mikäli naapurien kuuleminen hoidetaan viran puolesta. Mikäli naapureita on jo hakijan puolesta kuultu, hakemus on jätettävä viimeistään 12 päivää ennen lautakunnan kokouspäivää.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan päätettäväksi menevät päätökset on valtuuston tavoiteajan perusteella annettava kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Ympäristölautakunnan kokouksia on yleensä noin kerran kuukaudessa, joten lautakunnan lupapäätös on yleensä voitu antaa noin 2-5 viikon kuluessa riippuen siitä milloin hakemus jätetään lautakunnan kokousaikaan nähden.

Hallintopäätösten tavoitteelliset käsittelyajat (Hallintolaki 23a§)

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamishakemusten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika on riippuvainen ao. kunnan kaavoitustoimen lausunnosta, mikäli käsitellään kunnan kaavoitusta koskevaa poikkeamista. Hakemusta voidaan käsitellä kun lausunto poikkeamisesta on saatu. Muutoin käsittelyaika on ympäristölautakunnassa ratkaistavien rakentamisen lupa-asioiden mukainen.

Toimenpideilmoitukset

Viranhaltija ottaa kantaa ilmoitukseen 14 päivän aikana ilmoituksen jättämisestä. Ilmoituksen johdosta lähetetään päätös asiakkaalle. Mikäli 14 päivän kuluessa ilmoitettuun toimenpiteeseen ei vaadita luvan hakemista, voi toimenpiteen suorittaa.