Naapurien kuuleminen Eura Solar Oy:n aurinkopuiston rakennuslupahakemuksesta

Hankkeen kuvaus:

Eura Solar Oy hakee rakennuslupaa aurinkovoimapuiston rakentamiseksi. Rakennusluvan erityiset edellytykset on aikaisemmin ratkaistu A. Ahlström kiinteistöt Oy:n hakemalla suunnittelutarveratkaisulla. Hakija on A. Ahlström kiinteistöt Oy:n kokonaan omistama yhtiö.

Aurinkovoimala on suunniteltu Hallavaarantien ja Kauttuan lentokentän väliselle alueella siten, että paneelikenttiä on 6 osa-alueella Lännen tehtaille menevän radan ja ohikulkutien välisellä alueella sekä Ohikulkutien kaakkoispuolella molemmin puolin 110 kV voimajohtolinjaa. Paneelien sijoitusalue rajoittuu luoteessa 110 kV voimajohtolinjan käytävään. Joka kentälle on suunniteltu oma keskijännitemuuntamo sekä lisäksi noin 50m x 50m muuntamokenttä ja kytkinasema. Aurinkovoimalan alueen pinta-ala on 63,7 hehtaaria ja voimalan huipputeho 47 MWp.

Rakennuslupahakemuksessa on esitetty seuraavat liitteet :

  • Yleiskartta
  • Asemapiirros
  • Paneelien asennusjärjestelmä
  • Yleisleikkaukset 1, 2 ja 3
  • Hulevesien käsittelyn suunnitelmapiirustukset
  • Sähköaseman, valvomon, keskijännitemuuntamon ja akkuvaraston tyyppipiirustukset

Mikäli naapurilla on hakemusten johdosta huomautettavaa, voi huomautuksen jättää kirjallisena viimeistään 12.1.2024 virka-ajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella: rakennusvalvonta@sakyla.fi.

Vaihtoehtoisesti huomutuksen voi jättää postitse osoitteella: Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ. Naapureita ovat maankäyttö- ja rakennuslain 133§ mukaiset kiinteistön rajanaapurit.

Hakemusta käsitellään Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan kokouksessa 23.1.2024. Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antaa tarvittaessa rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599.