Luonnonsuojelun valvonta

Luonnonsuojelun valvonta ja lupa-asiat
Luonnonsuojelun valvonnasta ja luvista vastaavia viranomaisia ovat pääasiassa valtion viranomaiset, joita Pyhäjärviseudulla ovat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen Metsäkeskus. Kunnan ainut lakisääteinen luonnonsuojelulain mukainen tehtävä on luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen. Valtion ja kuntien viranomaisten on kuitenkin otettava luonnonsuojelua koskevat seikat huomioon esimerkiksi kaavoitusta koskevissa selvityksissä ja päätöksissä sekä osana rakennus-, maa-ainesten otto- ja ympäristölupia.

Luonnonsuojelun lupa-asiat

 

 

Metsäluonnonhoito: