Yksinyrittäjän korona-avustus

YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS – OHJE YRITTÄJILLE AVUSTUKSEN HAKEMISTA VARTEN

Ohjeet yrittäjille avustuksen hakemiseen
Hakulomake: Yksinyrittäjän korona-avustus
Hakulomake avautuu Word-ohjelmaan, jossa voit täyttää sen klikkaamalla ”Ota muokkaustila käyttöön” –painikkeesta. Täytä lomake ja tallenna se omalle koneellesi. Lomakkeen sivuasettelu toimii parhaiten Chrome-selaimella. Katso loput toimintaohjeet tämän sivun alaosasta.
Liite 4: Yleistä valtiontuista ja erityisesti de minimis –tuista

Valtionavustus myönnetään kunnille käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Säkylän kunnan avustusosuus on 371 642 euroa, ja yksinyrittäjiä on kunnassa 298 kpl. Avustus myönnetään vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden eli käytännössä Säkylän kunta voi jakaa avustusta 185 myöntävään tukipäätökseen.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Avustuksen myöntämisen kriteerit ovat Työ- ja elinkeinoministeriön määrittämät ja kunta ei voi poiketa niistä.

Avustushakemus ja sen käsittely
Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.
Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatinut yksinyrittäjä-avustuksen hakemisessa käytettävän hakemuslomakkeen kohdat ja päättänyt tukihakemuksessa vaadituista liitetiedoista.

Avustusten myöntäminen
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta (tmi, ay, ky, oy, osuuskunta) ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että:

1) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen

2) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).

Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakemukseen liitetään tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus

Lisäksi hakijan pitää vakuuttaa, että hän aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kun kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana. Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden.

Tutustu myös Työ- ja Elinkeinoministeriön koostamiin kysymyksiin ja vastauksiin tuen hakemisesta ja kriteereistä TEM –nettisivuilla:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista?fbclid=IwAR2Y0PsqeB7VbG_RfGHE3UYWeVjORtIG50Wh-p-wLJkGQPPo3K9FOl2ZuAk

SÄKYLÄN KUNNASSA AVUSTUSPROSESSI ETENEE SEURAAVASTI:

1) Täytä hakulomake, joka löytyy kunnan nettisivuilta www.sakyla.fi/yksinyrittajan-korona-avustus/. Toivottavaa on, että lomakkeen tiedot täytetään koneella, jotta tekstistä saa selvää.

2) Tulosta täytetty lomake ja allekirjoita se.

3) Skannaa tai toimita hakemus tarvittavine liitteineen Säkylän kunnanvirastoon.

Hakemuksen voi toimittaa joko kirjekuoressa kunnan postilaatikkoon tai sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi. Hakemuksessa pitää lähetyshetkellä olla kaikki vaaditut liitetiedot mukaan liitettynä:

A. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
SEKÄ

B. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020, erityisesti 16.3. jälkeen. Helpoiten myynnin alenema on todennettavissa yrityksen kuukausimyyntiraporteista (myynnit tammi-, helmi-, maalis-, huhtikuu). Merkittävä heikentyminen = myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

4) Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteelliset hakemukset pyydetään täydennettäväksi ja ne otetaan käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu.

5) Mahdollisiin kysymyksiin vastaa liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen p. 044 012 5863

6) Hakemuksista tehdään kirjallinen päätös, jonka hyväksyy allekirjoituksellaan kunnanjohtaja. Päätös toimitetaan hakijalle sähköpostitse skannattuna.

7) Tuet maksetaan mahdollisimman pian hyväksytyn päätöksen jälkeen hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Tarkista siis huolella, että pankkiyhteystietosi ovat hakulomakkeella oikein.

(päivitetty 4.5.2020)