Satakirjastojen käyttösäännöt 1.1.2017 (SIVLK 23.11.2016 §72)

Satakirjastot on 17 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa.

Käyttö- ja lainausoikeus
Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston palveluja ja yleisötiloja. Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 18-vuotiaalta riittää kuvaton Kela-kortti. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty vastuuhenkilö. Kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista. Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen verkkokirjastossa omiin lainaustietoihinsa ja/tai lainatessaan automaateilla. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen. Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla. Asiakkaalla on mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan aina lainaustapahtuman yhteydessä.

Käyttäjän vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta. Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa lainatun aineiston käytön aiheuttamista henkilö- tai muista vahingoista.

Lainojen palauttaminen palautusluukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Lainaus, lainojen uusiminen ja varaaminen
Yleinen laina-aika on neljä (4) viikkoa. Kirjasto voi määrätä muitakin laina-aikoja harkintansa mukaan. Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan. Lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa, joista

  • cd-levyjä korkeintaan 30 kpl
  • dvd-levyjä korkeintaan 10 kpl
  • konsolipelejä korkeintaan 10 kpl
  • cd-äänikirjoja korkeintaan 10 kpl
  • blu-ray-levyjä korkeintaan 10 kpl

Lainojen jakautumisesta eri tallennemuotoihin päättää Satakirjastot-johtoryhmä. Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan kansallisesti sovittuja ikärajoja. Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa, mikäli niihin ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Satakirjastojen aineistoa voi varata. Varaaminen on maksutonta. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Varattu aineisto on noudettava 7 päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä.

Maksut, aineiston korvaaminen ja perintä

Kirjastojen aineistojen käyttö kirjastossa, niiden lainaaminen ja varaaminen on maksutonta. Noutamatta jätetyistä varauksista peritään maksu. Kaukolainaus on maksullista kirjastolaissa määritellyin poikkeuksin. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Maksut (ei koske perintää) voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta ja perinnästä vastaa aineiston omistava kirjasto.

Kirjaston lasku on perimiskelpoinen. Perinnässä asiakkaalta laskutetaan aineiston korvaushinta, myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut, perintäkulut ja lainmukainen viivästyskorko.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on yli 10 euroa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.
Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 euroa, muussa tapauksessa seuraa lainauskielto. Osittainen tai täydellinen käyttökielto tai käyntikielto on seurauksena kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta tai varastamisesta sekä kirjaston toiminnan ja asiakkaiden häiritsemisestä. Käyttö- tai käyntikiellon määrää kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kielto annetaan vähäisemmissä tapauksissa suullisesti, muuten kirjallisesti. Ennen kiellon antamista osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kaukopalvelu

Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Asiakkaalla tulee olla lainausoikeus.

Voimassaolo

Jokainen Satakirjastoihin kuuluvan kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava luottamuselin on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2017 lähtien.
Kirjastojen henkilökunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.