Nuohooja

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Nuohouspalvelut vapautuivat kilpailulle ja entinen piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa.
1.7.2019 siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.