Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

  • Suodata kategorialla

Nuorten kesätyötuki 2022

8.3.2022

Säkylän kunta tukee vuonna 2003-2008 -syntyneiden säkyläläisten nuorten kesätyöllistymistä kunnalta haettavalla kesätyösetelillä. Kesätyöseteleitä on jaossa 14-19 vuotiaille nuorille seuraavasti: * työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 150 euroa * työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 225 euroa * työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 300 euroa   Nuoren tulee hakea Kesätyöseteliä kunnan… Lue lisää »

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden laajentaminen. Luonnosaineisto nähtävillä

3.3.2022

Säkylän kunnan on tarve vesihuoltolain 6 §:n perusteella laajentaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluesuunnitelmat on valmisteltu luonnosvaiheeseen. Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueita on tarve laajentaa mm. Lähteenkylä – Järvenpään alueille, Vuorenmaan kylän alueelle sekä Pyhäjoen kylän ranta-alueelle. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin (Vesihuoltolaki, Ympäristönsuojelulaki). Aineiston valmistuessa tekninen lautakunta esittää sen kunnanhallitukselle… Lue lisää »

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2022 kunnossapitoavustukset haettaviksi. Tiekunnat voivat hakea tien kunnossapitoon avustusta. Yksityistien osuudella tulee olla vähintään yksi asuttava asuinkiinteistö. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §). Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §… Lue lisää »

Kulttuuriavustukset haettavana vuodelle 2022

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Hakulomakkeita sekä avustusten myöntämisperusteet on saatavana kunnanviraston neuvonnasta tai osoitteesta: www.sakyla.fi/vapaa-aika/lomakkeet. Hakemukset liitteineen on toimitettava 31.3.2022 mennessä osoitteeseen: Säkylän kunta, Kulttuuritoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä. Sivistysjohtaja

Perusavustukset haettavana vuodelle 2022

1.3.2022

Perusavustukset ilmoitetaan haettaviksi liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoittaville seuroille ja yhdistyksille. Hakulomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta tai osoitteesta: www.sakyla.fi/fi/vapaa-aika/lomakkeet Hakemukset liitteineen on toimitettava 31.3.2022 mennessä osoitteeseen: Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä. Vapaa-aikasihteeri

Katinhännän asemakaavan muutos ja laajennus / Katismaa

24.2.2022

Säkylän kunnanhallitus on päättänyt 21.2.2022 asettaa Katinhännän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen / Katismaa ehdotuksena nähtäville. Koronatilanteesta johtuen kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisi-vulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 24.2.– 25.3.2022 välisen ajan sekä erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallituk-selle, osoitteeseen Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ. Lisätiedot: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen@sakyla.fi, 044… Lue lisää »

Tarkennuksia Säkylän kunnan katujen talvikunnossapidosta

16.2.2022

Säkylän kunnan tekninen lautakunta on allekirjoittanut nelivuotiset sopimukset kunnan omistamien kiinteistöjen ja kaavakatujen talvikunnossapidosta. Tienpitäjänä kunta vastaa kaavakatujen pituussuuntaisten ajoratojen talvikunnossapidosta. Kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia kiinteistöille johtavien katuliittymien talvikunnossapidosta. Tienpitäjän ja kiinteistöjen omistajien puhtaanapidon vastuurajoja käsitellään laissa: ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”.  Kiinteistöiltä ja katuliittymistä ei tule kolata lunta kaventamaan katuja…. Lue lisää »

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava. Säkylä. Yleisötilaisuus Teams -kokouksena 9.2.2022 klo 18 alkaen

3.2.2022

Säkylän kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 asettaa Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan ehdotuksena nähtäville. Kaava-alue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella Säkylän ja Huittisten rajan läheisyydessä. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastolla 3.2.–15.3.2022 välisen ajan sekä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/tekniset palvelut/kaavoitus. Koronatilanteesta johtuen kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 3.2.–15.3.2022 välisen ajan sekä ja erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla…. Lue lisää »

Lusikkaojan asemakaavan muutos, korttelit 38 ja 39, vireilletulokuulutus, luonnoksen asettaminen nähtäville

27.1.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Lusikkaojan asemakaavan muutoksen, korttelit 38 ja 39 vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §). Lusikkaojan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen tiivistämismahdollisuuksia osoittamalla alueelle uusia AO-tontteja sekä RA-tontti. Koronatilanteesta johtuen kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 27.1.–28.2.2022 välisen ajan sekä ja erityistapauksissa… Lue lisää »