Varirannan asemakaava hyväksytty, Haapsaaren asemakaavan muutos, korttelit 406 ja 427 hyväksytty

28.3.2024

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto
on 25.3.2024 hyväksynyt Varirannan asemakaavan sekä Haapsaaren
asemakaavan muutoksen, korttelit 406 ja 427.

Kaavakartat ovat nähtävänä teknisellä toimella sekä kunnan kotisivuilla
www.sakyla.fi.

Säkylässä 28.3.2024

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS