Vanhakartanon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

14.3.2024

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Vanhakartanon ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §).

Vanhakartanon ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tarkoituksena on kumota voimassa olevassa Vanhakartanon ranta-asemakaavassa osoitetut maankäyttömerkinnät niiltä osin kuin uuden sillan rakentaminen nykyistä siltaa hieman etelämmäs edellyttää, ja siltä osin, kuin vanhan sillan purkaminen edellyttää.

Kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 14.3.– 14.4.2024 välisen ajan sekä ja erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lisäksi muistutuksen voi toimittaa Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Lisätietoja kaavojen laadinnasta antavat tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Nosto Consulting Oy:ssä Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Säkylässä 14.3.2024
SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS