Vähäsäkylän asemakaavan muutos hyväksytty

16.11.2017

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on  13.11.2017 hyväksynyt Vähäsäkylän asemakaavan muutoksen, korttelit 271 ja 272.

Kaavakartta on nähtävänä teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi.

Säkylässä 16.11.2017

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS