Tarkennuksia Säkylän kunnan katujen talvikunnossapidosta

16.2.2022

Säkylän kunnan tekninen lautakunta on allekirjoittanut nelivuotiset sopimukset kunnan omistamien kiinteistöjen ja kaavakatujen talvikunnossapidosta. Tienpitäjänä kunta vastaa kaavakatujen pituussuuntaisten ajoratojen talvikunnossapidosta. Kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia kiinteistöille johtavien katuliittymien talvikunnossapidosta. Tienpitäjän ja kiinteistöjen omistajien puhtaanapidon vastuurajoja käsitellään laissa: ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”.  Kiinteistöiltä ja katuliittymistä ei tule kolata lunta kaventamaan katuja. Katualueiden talvikunnossapito on erityisen työlästä suurten lumisateiden ja säänvaihteluiden aikoina. Teiden käyttäjiltä toivotaan nyt poikkeuksellisista olosuhteista johtuen normaalia enemmän kärsivällisyyttä.

17.2.2022

Tekninen lautakunta