Sivarin asemakaavan muutos 2

29.2.2024

VIREILLETULOKUULUTUS, LUONNOKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Sivarin asemakaavan muutos 2:n vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §).

Sivarin asemakaavan muutoksella on tarkoitus vahvistaa kaava-alueella toteutunut maankäyttö ja osoittaa alueelle käyttötarkoituksen muutos asumisesta urheilu- ja virkistystoimintaan.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä ensisijaisesti Säkylän kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/ Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet sekä kunnanviraston teknisellä toimella virka-aikana 29.2.2024–31.3.2024 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lisäksi muistutuksen voi toimittaa Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Lisätietoja kaavojen laadinnasta antavat tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Nosto Consulting Oy:ssä Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Säkylässä 29.2.2024

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS