Säkylän Pyhäjärven kalastajille: Ilmoitus siian kuturauhoituksesta

9.10.2023

SÄKYLÄN PYHÄJÄRVEN KALASTAJILLE

Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys Ry on vuosikokouksessaan 25.6.2020 päättänyt siian kuturauhoituksesta.
Rauhoituspäätös koskee vuosia 2020–2024.
Muiden kuin silmäkooltaan enint. 25 mm verkkojen käyttö on kielletty vuosittain 15.10.–10.11. mainitut
päivät mukaan lukien viiden vuoden aikana. Kalastonhoitoon liittyvää siian mädinhankintaa varten
päättää hoitoyhdistyksen hallitus erikseen myönnettävistä rysäluvista.

Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys Ry, hallitus