Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden laajentaminen. Luonnosaineisto nähtävillä

3.3.2022

Säkylän kunnan on tarve vesihuoltolain 6 §:n perusteella laajentaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluesuunnitelmat on valmisteltu luonnosvaiheeseen. Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueita on tarve laajentaa mm. Lähteenkylä – Järvenpään alueille, Vuorenmaan kylän alueelle sekä Pyhäjoen kylän ranta-alueelle.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin (Vesihuoltolaki, Ympäristönsuojelulaki).

Aineiston valmistuessa tekninen lautakunta esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Koronatilanteesta johtuen aineisto on nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Vesihuoltolaitos/Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 3.3.–8.4.2022 välisen ajan sekä erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoitteeseen Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lausunnon voi jättää myös sähköpostilla; tarja.syvanen@sakyla.fi.

3.3.2022
Säkylän kunta
Tekninen lautakunta