Sairaanhoitajan tehtävä avoinna kehitysvammaisten asumisyksikössä

30.4.2021

Haemme SAIRAANHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Säkylän kunnan asumisyksikkö Sinisiipeen.

Sinisiipi on ympärivuorokautista palvelua tarjoava 12-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö. Sinisiiven asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan asumisyksikön päivittäiseen toimintaan. Sinisiivessä tuetaan jokaista asukasta yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Sinisiiven asumispalveluyksikössä työskentelee 9 ohjaajaa ja asumispalvelujen esimies. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vastata asukkaiden sairaanhoidollisista asioista sisältäen mm. kontrollikäyntien toteutumisen seurannat, tilapäiset sairaudet ja asukkaiden terveyden ylläpito sekä lääkehoidosta vastaaminen yhdessä yksikön lähiesimiehen kanssa. Asukkaiden yksilöllinen ohjaaminen, tukeminen ja auttaminen arjen askareissa, sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan tukeminen, suunnittelu ja järjestäminen. Myös asukkaiden asioiden hoitaminen ja kodinhoidolliset työt (ruuanlaitto, siivoaminen, pyykki huolto) yhdessä asukkaiden kanssa kuuluvat työnkuvaan. Yhteistyö asukkaiden lähiverkoston kanssa on tärkeää.

Työntekijältä edellytetään aitoa kiinnostusta asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä joustavaa, päättäväistä ja lämmintä työotetta. Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 2§).

Arvostamme kehitysvamma-alan työkokemusta, hygieniapassia sekä suoritettua EA1-koulutusta sekä voimassa olevaa LOVea. Edellytämme valittavalta henkilöltä tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa ja rekisteröitymistä Valviran Suosikki- tai Terhikki-ammattihenkilörekisteriin.

Työ on kolmivuorotyötä.

Palkkaus KVTES. Työ alkaa 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: asumispalvelujen esimies Jenni Kossila, puh. 044 457 5250, jenni.kossila@sakyla.fi

Pyydämme Sinua toimittamaan hakemuksesi mahdollisimman pian, viimeistään 16.5.2021. Ensisijaisesti hakemukset tulee toimittaa www.kuntarekry.fi hakulomakkeella tai osoitteella: Säkylän kunta, Sosiaalitoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä tai sote@sakyla.fi