Ruotanansuon tuulivoimaosayleiskaava, Säkylän kunta

6.4.2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa saattaneensa vireille Ruotanansuon tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan.

Ruotanansuon tuulivoimaosayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 6 tuulivoimayksikön rakentaminen Ruotanansuon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Köyliönjärven ja valtatien 12 pohjoispuolella.

Lisätiedot:
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja kaavan laatija, Anne Koskela, Ramboll Finland Oy, 050 5248 011, anne.koskela@ramboll.fi

Säkylässä 6.4.2023

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS