Rantatien katuvalaistuksen rakentaminen

29.6.2018

Säkylän kunnan tekninen lautakunta rakennuttaa ELY-keskuksen hallinnoimalle Rantatielle uutta katuvalaistusta kunnanviraston ja Lehmuuntien väliselle alueelle sekä maakaapelointia Lehmuuntieltä Euran suuntaan noin 60 metriä. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. Vanha katuvalaistus poistetaan ja uudemmat pylväät asennetaan harvempaan noin 45 metrin välein pihojen keskialueilta sivummalle. Pylväiden paikat on merkitty maahan sinisillä maalimerkinnöillä. Työ edellyttää urakoitsijan toimesta liikenteenjärjestelyjä mm. kaivuutöiden ja maakaapelointien vuoksi. Urakka käynnistyy viikolla 28. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

3.7.2018
Säkylän kunta
Tekninen lautakunta