Paavolan ranta-asemakaava. Vireilletulokuulutus, luonnoksen asettaminen nähtäville

2.12.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Paavolan ranta-asemakaavan vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §).

Paavolan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/ Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 1.12.2022–15.1.2023 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lisäksi muistutuksen voi toimittaa Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Lisätietoja kaavojen laadinnasta antavat tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Nosto Consulting Oy:ssä Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Säkylässä 1.12.2022

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS