Lusikkaojan asemakaavan muutos voimaan

29.11.2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 mom:n mukaisesti Lusikkaojan asemakaavan muutos tulee
Säkylän kunnanvaltuuston päätöksen 15.10.2018 (34 §) mukaisena voimaan tällä kuulutuksella.

Säkylässä 29.11.2018
SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS