Lusikkaojan asemakaavan muutos, korttelit 38 ja 39, vireilletulokuulutus, luonnoksen asettaminen nähtäville

27.1.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Lusikkaojan asemakaavan muutoksen, korttelit 38 ja 39 vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §).

Lusikkaojan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen tiivistämismahdollisuuksia osoittamalla alueelle uusia AO-tontteja sekä RA-tontti.

Koronatilanteesta johtuen kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 27.1.–28.2.2022 välisen ajan sekä ja erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lisäksi muistutuksen voi toimittaa Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Lisätietoja kaavojen laadinnasta antavat tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Tengbom Oy:ssä Maarit Suomenkorpi, 050 415 3009, maarit.suomenkorpi@tengbom.fi.

Säkylässä 27.1.2022

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS