Linjatien Maantienä lakkautetun tieosuuden siirto kunnalta yksityistietoimituksessa perustetulle tiekunnalle

15.11.2022

Linjatien maantie on Kokemäentieltä alkaen valtatien 12 pohjoispuolella olevaan uuteen kaarteeseen asti Liikenneviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymissä valtatien 12 parantamista koskeneissa tiesuunnitelmissa määrätty lakkauttamaan maantienä. Tieosuus on lakannut maantienä 2.7.2021. Valtion kunnossapitovastuu lakanneeseen tieosuuteen on päättynyt 1.10.2022. Tieosuuden kunnossapitovastuu siirtyi em. ajankohdasta kunnalle. Säkylän kunnanhallitus päätti (KHALL 7.11.2022 § 217), että Säkylän kunta luopuu Linjatien maantienä lakkautetun osan tienpidosta 1.5.2023 alkaen ja siirtää samasta ajankohdasta alkaen vastuun tien kunnossapidosta yksityistietoimituksessa perustetulle tiekunnalle. Kunta huolehtii tien kunnossapidosta 30.4.2023 asti ELY-keskuksen maksaessa talvikunnossapidosta aiheutuvat kustannukset kunnalle.

15.11.2022
Säkylän kunta
Kunnanhallitus