Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutos hyväksytty. Kepolan asemakaavan muutos, korttelit 36 ja 32.

12.11.2020

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on 9.11.2020 hyväksynyt Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutoksen.

Kaavakartta on nähtävänä teknisellä toimella sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi.

Lisäksi MRL 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Kepolan asemakaavan muutoksen (korttelit 36 ja 32) laadinnan ja asettaa kaava-aineiston luonnoksena nähtäville.

Kepolan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa entiselle Köyliön kunnanviraston tontille uusi käyttötarkoitus ja mahdollistaa asumista, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta pienteollisuustoimintaa, myymälä- ja toimistotilaa sekä ravintolatoimintaa.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä teknisellä toimella 12.11.–13.12.2020 välisen ajan sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä.

Lisätietoja kaavan laadinnasta antavat Säkylän kunnassa tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Tengbom Oy:ssä osastopäällikkö, maankäyttö maisema-arkkitehti Maarit Suomenkorpi, 050 415 3009, maarit.suomenkorpi@tengbom.fi.

 

Säkylässä 12.11.2020
SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS