Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

22.12.2017

KUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Jani Välilä ja Jaana Järvinen ovat toimittaneet Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee lypsykarjatilan ympäristöluvan muuttamista. Muutos koskee toiminnan laajentamista. Toiminta sijoittuu entiselle paikalle Säkylän kunnan Voitoisten kylän kiinteistölle Välilä 319-401-1-52 osoitteessa Voitoistentie 396.

Oikeus muistutuksen tekoon on niillä, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja toimitettava Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle osoitteeseen Säkylän kunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä ennen kuulutusajan päättymistä.

Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävillä kuulutusaikana Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa (osoite: Säkylän kunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä) ympäristötarkastajan huoneessa. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja p. 044 7307 423.

Tämä kuulutus pidetään Säkylän kunnan ilmoitustaululla 22.12.2017-22.1.2018 välisen ajan yhteensä kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

Säkylässä 22.12.2017

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta