Kuulutus yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

4.1.2019

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2019 määrärahasta kunnossapitoavustukset haettaviksi. Uuden yksityistielain mukaan avustuksen myöntämisperiaatteet ovat muuttuneet aikaisemmasta.

Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §)

Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 § edellytetään.

Tiekuntien tulee kunnossapitoavustusten mahdollistamiseksi hoitaa tietojen täydennykset maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 30.4.2019 mennessä. Vanhoista toimitusteistä on mahdollista perustaa tiekuntia tai yhdistää tie johonkin olemassa olevaan tiekuntaan tiekunnan kokouksessa. Maanmittauslaitokselta on mahdollista hakea yksityistietoimitusta kaikkiin yksityisteihin.

Yksityistieasioiden parissa toimivien kannattaa tutustua yksityistielakiin. Suomen tieyhdistys toimii asiantuntijana yksityistieasioissa. Kannattaa hyödyntää myös tieisännöintikoulutuksen saaneita ammattilaisia apuna yksityistieasioissa.

Tielautakuntien toiminta loppuu kunnissa 31.12.2019. Maanmittauslaitokselle siirtyy suurin osa tielautakuntien tehtävistä jo 1.1.2019 alkaen. Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekunnille enemmän valtuuksia, kuin aikaisemmin.

Hakemuslomakkeen liitteenä tulee olla kartta, johon ko. yksityistie on merkitty.

Kunnossapitoavustusten hakulomakkeet ja ohjeet ovat saatavissa kunnan tekniseltä toimialalta tai kunnan kotisivuilta www.sakyla.fi/kuntainfo/lomakkeet. Hakemukset tulee palauttaa 20.5.2019 mennessä osoitteeseen: Tek­ni­nen lautakunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä.

Säkylä 4.1.2019
Säkylän kunta, tekninen lautakunta