Kuulutus; Vt 12 parantaminen yksityistiejärjestelyin välillä Eura-Raijala, Eura, Kokemäki, Säkylä ja Huittinen

6.8.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Säkylän kunnalle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman

Valtatien 12 parantaminen yksityistiejärjestelyin välillä Eura-Raijala, Eura, Kokemäki, Säkylä ja Huittinen

Tiesuunnitelma on nähtävinä 30 päivää 6.8.–4.9.2019 Säkylän kunnanvirastolla teknisellä toimialalla osoitteessa Rantatie 268, 27800 Säkylä.

Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä Säkylän kunnalle, os. Rantatie 268, 27800 Säkylä tai sähköpostitse kirjaamo@sakyla.fi

(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh. 029 502 2789.