Kuulutus Vähäsäkylän asemakaavan muutoksen (korttelit 271 ja 272) voimaantulosta

9.1.2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 mom:n mukaisesti Vähäsäkylän asemakaavan muutos (korttelit 271 ja 272) tulee Säkylän kunnanvaltuuston päätöksen 13.11.2017 (67 §) mukaisena voimaan tällä kuulutuksella.

Säkylässä 9.1.2018

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS