Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava. Säkylä. Yleisötilaisuus Teams -kokouksena 9.2.2022 klo 18 alkaen

3.2.2022

Säkylän kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 asettaa Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan ehdotuksena nähtäville.

Kaava-alue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella Säkylän ja Huittisten rajan läheisyydessä.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastolla 3.2.–15.3.2022 välisen
ajan sekä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/tekniset palvelut/kaavoitus.

Koronatilanteesta johtuen kaava-aineistot ovat ensisijaisesti nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 3.2.–15.3.2022 välisen ajan sekä ja erityistapauksissa erikseen sopimalla Säkylän kunnanvirastolla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoitteeseen Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ. Lisäksi muistutuksen voi jättää Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostiosoitteella kirjaamo@sakyla.fi

Kaavahankkeesta pidetään yleisötilaisuus Teams -kokouksena 9.2.2022 klo 18 alkaen. Linkki kokoukseen: https://bit.ly/33OENUB

Lisätiedot:
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen@sakyla.fi, 044 517 1014 ja
kaavan laatija Sitowise Oy, timo.huhtinen@sitowise.com, 040 542 5291

Säkylä 2.2.2022
Kunnanhallitus