Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava hyväksytty

9.6.2022

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on 6.6.2022 hyväksynyt Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan.
Kaavakartta on nähtävänä teknisellä toimella sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi.

Säkylässä 9.6.2022

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS