Kirjasto-kulttuuripäällikön virka

26.4.2022

Säkylän kunnassa on haettavana kirjasto-kulttuuripäällikön virka, joka täytetään toistaiseksi 1.8.2022 lukien.

Säkylän kunta tarjoaa kirjastopalveluja Säkylän pääkirjastossa Isosäkylässä ja Kepolan kirjastossa. Säkylän kirjastot ovat osa Satakunnan kirjastojen Satakirjastot -yhteisjärjestelmää. Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö on kirjaston henkilöstön esihenkilö ja vastaa kirjasto- ja kulttuuritoiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista Säkylässä.

Säkylän kirjastoilla on hyväkuntoiset ja toimivat tilat sekä osaava henkilöstö. Päälliköltä odotetaan avoimuutta ja aktiivisuutta sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja käytännön kirjasto- ja kulttuuri-osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään lisäksi kirjastoalan tiedollista ja taidollista hallintaa, joka on hankittu asiantuntijatason kokemuksella ja/tai kirjastoalan erikoistumis-, jatko- tai täydennyskoulutuksella. Eduksi luetaan kokemus yleisen kirjaston hallinto- ja johtamistehtävistä, kulttuurialan opinnot tai tehtävän hoitamista edistävä kokemus kulttuurin ja taiteen saralta.

Tehtävä on yhdistelmävirkana uusi, vakituinen ja kokoaikainen. Työhön sisältyy ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä. Työ alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Virkaan valitun on toimitettava ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, työavain 436151 tai sähköpostitse kirjaamo@sakyla.fi pe 27.5.2022 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Päivi Österman, p. 044 457 5270, paivi.osterman@sakyla.fi
Lisätietoja myös: www.virtuaalikirja.fi/sakyla

Säkylässä 26.4.2022
Sivistyslautakunta