Kepolan vesihuoltoverkoston suunnittelu, maastotyöt

9.10.2019

Säkylän kunnan tekninen lautakunta teettää Sweco Ympäristö Oy:llä kunnallisteknisiä suunnitelmia Luvalahdentien varteen rakennettavaa kanalakiinteistöä varten. Vesihuolto- ja viemäröintilinjaus on suunniteltu toteutettavaksi mm. Luvalahdentien, Väinöläntien, Pappilantien ja Koskelantien lähialueilla. Sijoitussopimukset tullaan tekemään vasta kanala-hankkeen toteutumisajankohdan varmistuessa. Maastotutkimus-, linjanmerkintä- ja kairaustyöt alkavat em. alueilla 14.10.2019. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

10.10.2019
Säkylän kunta
Tekninen lautakunta