Kepolan alakoulu / tuntiopettajan määräaikainen tehtävä

1.8.2018

Säkylän kunnan koululaitos käsittää neljä 1-6 luokkien opetusta antavaa koulua, yhden 7-9 luokkien opetusta antavan koulun, erityisluokat 1-9 sekä lukion.

Säkylän kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi
tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 8.8.2018 – 31.7.2019

Opetus tapahtuu Kepolan alakoulussa sekä mahdollisesti myös kahdella muulla alakoululla. Tunteja 16. Oma auto on tehtävän hoidossa välttämätön.
Lisäksi saattaa olla mahdollisuus sijaisuuksien tekemiseen omien tuntien ulkopuolella myös kunnan muissa kouluissa.

Pyydämme tekemään hakemuksen ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

Kirjallinen hakemus tulee toimittaa osoitteella: Säkylän kunta, sivistystoimi,
Rantatie 268, 27800 Säkylä tai sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Hakemus tulee toimittaa 6.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö/rehtori
Juha Kraapo 040 734 9699 tai juha.kraapo@sakyla.fi