Katinhännän asemakaavan / Katismaa muutos ja laajennus hyväksytty

7.7.2022

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on 4.7.2022 hyväksynyt Katinhännän asemakaavan / Katismaa muutoksen ja laajennuksen.

Kaavakartta on nähtävänä teknisellä toimella sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi.

Säkylässä 7.7.2022

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS