Iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2018-2019

4.5.2018

Säkylän kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.‐9. luokan oppilaille iltapäivätoimintaa Isosäkylän, Huovinrinteen, Kepolan ja Lallin kouluissa koulupäivisin koulun jälkeen klo 16.15 asti. Ryhmät perustetaan, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävästi oppilaita.

Hakemuksia on saatavilla päiväkodeista, kouluista, sivistystoimelta sekä kunnan nettisivuilta. Hakemukset palautetaan Säkylän kunnanvirastoon sivistystoimeen 18.5.2018 mennessä.

Ryhmien perustamisesta ja iltapäivätoimintaan valinnasta päätetään sivistyslautakunnan 15.3.2016 § 15 vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti.

Tutustumispäivä iltapäivätoimintaan järjestetään koulujen tutustumispäivän yhteydessä ti 15.5.2018.

4.5.2018
Sivistysjohtaja