Ilmoitus uudelleen kuuluttamisesta; Vesilain mukainen lupahakemus, Kuninkaanmännyn Vesi Oy

10.6.2021

 

Ilmoitus uudelleen kuuluttamisesta

Vesilain mukainen lupahakemus

 

Hakija      Kuninkaanmännyn Vesi Oy

Dnro        ESAVI/8185/2017

Asia         Pohjaveden ottaminen Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueelta ja valmistelulupa, Säkylä

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.6.–19.7.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.