Ilmoitus päätöksestä: Hallavaaran jätekeskuksen ympäristöluvassa määrätyn kaatopaikan vakuuden vapauttaminen, Säkylä

9.12.2021

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Dnro ESAVI/22216/2021
Päätösnro 389/2021
Asia Hallavaaran jätekeskuksen ympäristöluvassa määrätyn kaatopaikan vakuuden vapauttaminen, Säkylä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.12.2021–17.1.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.